• Chi nhánh : Showroom
  Địa chỉ
  : 1116 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại0779280393
  Email:  [email protected]

  SỐ 41G8043010

  Ngày cấp: 28/05/2020

  Nơi cấp: UBND quận 7